1.8.2. Yasa ve yönetmelikler

Birimimiz kurumumuzun belirlediği yönetmeliklere göre işlem yapmaktadır.