1.7.1. Anketler ve Bilgi Formları

Birim içinde düzenli olmamakla birlikte öğrencileri tanıma ve öğrencilere yönelik memnuniyeti sağlama konusunda gelen taleplerin karşılanması için anketler düzenlenmektedir.