1.6. Dış Paydaşlar

Dış paydaş olarak Arkeoloji Müzeleri, Koruma Kurulları, Ulusal ve Uluslararası Arkeoloji Enstitüleri değerlendirilmektedir.