1.5.4. Akademik Personel

Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa Erkan FİDAN

Dr. Öğr. Üyesi Deniz SARI

Dr. Öğr. Üyesi Sinem TÜRKTEKİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN

Öğr. Gör. Sezer SEÇER FİDAN (31. madde ile görevlendirme)

Arş. Gör. Sevingül BİLGİN

Arş. Gör. Haralambos NİKOLAYİDİS