1.2.2. Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları