Misyon ve Vizyon

1. Evrensel standartlarda bir Arkeoloji eğitimi vermek;öğretim üyesi ve öğrenci arasında sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki ortamı  oluşturmak; özgür bir bilimsel tartışma ortamı sağlamak ve bu şekilde, araştıran, sorgulayan ve görüşlerini ifade edebilen bireyler ve dolayısıyla ülkemiz arkeolojisine hizmet edecek nitelikli arkeologlar yetiştirmek. Arkeolojik kazılar öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse sosyal yönden hayata hazırlanmasında, birçok bilim dalına nasip olmayan imkanlar sunar. Hocalar, uzmanlar ve ülkemizin çeşitli kesimlerinden gelen öğrenciler iki-üç ay gibi bir süre ile bir çatı altında bir aile gibi birlikte yaşarlar. Dolayısıyla bu durum öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur; birlikte yaşama, zorluklara göğüs germe, iş disiplini ve birlikte başarma yetilerinin gelişmesini sağlar. Bölümümüz öğretim üyelerinin özellikle bu konuda bilinçli ve hassas olduklarını vurgulamak isteriz.

mv1 mv2

 

 

 

 

 

 

2. Çağdaş bilimsel çalışma yöntemlerini uygulayarak bilimsel araştırmalar yapmak ve  özellikle Bilecik İli ve yakın çevresinde arkeolojik araştırma projeleri oluşturmak. Bilecik ili, Anadolu içleri ile Marmara bölgesi ve dolayısıyla Balkanlar arasındaki önemli bir doğal ulaşım yolu üzerinde yer almaktadır. Bu durum söz konusu bölgenin tarihin her döneminde yoğun bir iskan görmesine neden olmuştur ve çevre bölge kültürlerinin şekillenmesinde de önemli rol oynamıştır. Ancak bölgede bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bilecik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü bölgedeki arkeolojik araştırmalara canlılık getirerek oldukça yeni sayılan Bilecik Müzesi’ne de eser kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede bölgenin arkeolojik zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtımı sağlanarak bölge ve ülke turizminin gelişmesine de katkıda bulunulmuş olacaktır.

mv4 mv3

 

 

 

 

 

 

3. Nitelikli arkeolojik araştırmalar ve yayınlarla, bilimsel faaliyetler alanında üniversitemizin üst sıralara yükselmesine katkıda bulunmak.