Tüm Dersler

1. YARIYIL
TRK101 Türk Dili I
ENG101 İngilizce I
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
ARK101 Arkeoloji’ye Giriş
ARK103 Arkeolojik Malzemenin Değerlendirilmesi (Pişmiş Toprak, Taş ve Kemik Eserler)
ARK105 Anadolu Arkeolojisi I (Paleolitik ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemler)
ARK107 Bilimsel Çalışma Yöntemleri I
ARK109 Orta Tunç Çağları Öncesinde Kıbrıs ve Levant Arkeolojisi
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I

2. YARIYIL
TRK102 Türk Dili II
ENG102 İngilizce II
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
ARK102 Arkeolojide Yöntembilim (Katalog Çalışması ve Kazı Teknikleri)
ARK106 Anadolu Arkeolojisi II (Neolitik ve Erken Kalkolitik Dönemler)
ARK104 Malzeme Çalışması (Çanak Çömlek)
ARK110 Orta Tunç Çağları Öncesi Suriye Arkeolojisi
ARK108 Bilimsel Çalışma Yöntemleri II
ARK112 Mezopotamya Arkeolojisi I (Tunç Çağları Öncesi Dönemler)

3. YARIYIL
ARK201 Mezopotamya Arkeolojisi II: Sümer-Akkad
ARK203 Anadolu Arkeolojisi III (Geç Kalkolitik Dönem)
ARK207 İran Arkeolojisi
ARK209 Ege Arkeolojisi I
ARK213 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi
ARK211 M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Mühürcülük Sanatı
ARK225 Arkeoloji’de Buluntu Çizimi I
ARK227 Tarihöncesi Dönemlerde Önasya’da Ölü Gömme Gelenekleri

4. YARIYIL
ARK202 Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
ARK204 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi
ARK206 Assur Ticaret Kolonileri Çağı Anadolu Arkeolojisi
ARK208 Anadolu Maden Eser Sanatı
ARK210 Ege Arkeolojisi II
ARK226 Arkeoloji’de Buluntu Çizimi II
ARK228 Arkeoloji’de Yeni Disiplinler

5.YARIYIL
ARK301 Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
ARK303 Hitit Mimarlığı
ARK305 M.Ö. 2. Binyıl Mezopotamya Sanatı
ARK307 Hitit Tarihi I
ARK309 M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Kronolojisi Semineri
ARK311 Klasik Arkeolojiye Giriş I
ARK315 Hitit Dilinin Ana Hatları
ARK317 Kültürel Miras ve Müzecilik I
ARK323 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Yöntemleri

6. YARIYIL
ARK302 Hitit Çanak Çömleği
ARK304 M.Ö. 2. Binyıl Önasya Kronolojisi Semineri
ARK306 M.Ö. 2. Binyıl Anadolu Mühürcülüğü
ARK308 Hitit Tarihi II
ARK318 Klasik Arkeolojiye Giriş II
ARK310 Hitit Dini ve Mitolojisi
ARK312 Arkeolojik Yayınların İncelenmesi
ARK314 Kültürel Miras ve Müzecilik II

7. YARIYIL
ARK401 Hitit Sanatı
ARK403 Urartu Arkeolojisi
ARK405 Orta ve Doğu Anadolu Kültürleri (Seminer)
ARK421 Tarihöncesi Dönemlerde Mimari Yapı Teknikleri
ARK423 Yunan ve Roma Mitolojisi I
ARK425 Yunan ve Roma Keramiği
ARK427 Antik Nümizmatik

8. YARIYIL
ARK402 Yeni Assur -Yeni Babil Sanatı
ARK404 Frig Arkeolojisi
ARK408 Geç Hitit Sanatı
ARK410 Kuzeybatı Anadolu Kültürleri (Seminer)
ARK416 M.Ö. 1. Binyıl Öncesi Önasya Dünyasında Ticaretin Gelişimi
ARK420 Yunan ve Roma Mitolojisi II
ARK422 Hitit Metinleri
ARK424 Yunan ve Roma Heykeltıraşlığı