Güz Dönemi Öğrenci Anketleri

  • Öğretim Elemanı Değerlendirme ve Ders Değerlendirme Anketlerine erişim OBS’de anket doldurulma kriterlerini sağlayan her dersin altındaki bağlantılar tıklanarak yapılırken,
  • Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi anketleri ise OBS’deki Anketler menüsünde yer almaktadır.

Bütün öğrencilerimizin söz konusu anketlere katılımlarını rica eder, 13-23 Ocak 2022 tarihleri arasındaki dönem sonu sınavlarında başarılar dileriz.