[2019] Deneysel Arkeoloji Seminer ve Uygulama Atölyesi: Tunç Çağı Çanak Çömlek Teknolojisinin Yeniden Canlandırılması

Deneysel Arkeoloji ve Uygulama Merkezimizin bünyesinde 11 Aralık 2019 tarihinde Buffalo Üniversitesi‘nden Ashley Cercone “Tunç Çağı Çanak Çömlek Teknolojisinin Yeniden Canlandırılması” başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir. Kendisine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Anadolu’da İlk Tunç Çağı III’te çanak çömlek ustaları kap üretim tekniklerinde zamanla el yapımından çark yapımına geçerler. 1989 yılından bu yana söz konusu bu teknolojik değişimin nedeni ile ilgili araştırmalar yapan arkeologlar giderek artmıştır. Ve işte bu soruya cevap ararken araştırmacılar deneysel arkeolojinin yanı sıra x-radyografik ve petrografik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu atölye çalışmasında, gerek tarihöncesi seramikleri incelemesinde gerekse arkeolojik verilerden yola çıkarak farklı çömlekçilik tekniklerinin tanımlamasında deneysel arkeolojiden ne şekilde ve nasıl faydanılabileceği tartışılmıştır.

Tüm öğleden sonra devam eden atölye çalışmalarında seminerin ardından tüm katılımcılar ile birlikte söz konusu teknolojiler-özellikle de Kütahya Seyitömer Höyük’ten bilinen kalıp yapım tekniği kullanılarak çanak çömlekler tekrardan üretilmiştir.

 

                                                                                                    Ashley Cercone