Yıl Sonu Poster Sergisi 2018-2019

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erkan Fidan’ın dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan posterler, 14-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Fen Edebiyat Fakültesi E Blok zemin katta sergilenecektir.