Yıl Sonu Poster Sergisi

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erkan Fidan’ın Batı Anadolu Kültürleri dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan posterler, 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Fen Edebiyat Fakültesi E Blok zemin katta sergilenmektedir.