Kültürel Miras ve Müzecilik II Ödev Konuları

12.04.2018
Sanal Müzecilik Nedir, Türkiye’de ve  Dünya’da Sanal Müzecilik Uygulamaları Nerelerde uygulanmaktadır?
Fatmanur Şimşek
Meryem Şirin
Cağla Altındiş

Bağlı Oldukları Yönetim Birimlerine Göre Müzeler (Devlet, Belediye ve Kent Müzeleri)
Mert Nadir Yazmacı
Çağrı Belli
Nevzat Kılıç
İdris Bacaksız

19.04.2018
Bağlı Oldukları Yönetim Birimlerine Göre Müzeler (Özel,  Üniversite ve Askeri Müzeleri)
Berat Filiz
Mehmet Tuvan
H. Hüseyin Polat

Dünya’da Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi
Rabia Özdemir
A. Serdar  Birsen
Gürkan Yıldız
Arife Ertan

26.04.2018
Türkiye’de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi (Osmanlı, Cumhuriyet, Günümüz)
Nursaç Kaya
Sıla Tımrış
lknur Bingöl
Ayhan Sak

Müzelerin Amaç ve Görevleri (Toplama, Belgeleme, Koruma, Sergileme, Eğitim)
Yunus Emre Aras
Ozan Yücesoy
Şahin Demir

03.05.2018
Koleksiyonlarına Göre Müzeler (Genel, Arkeoloji, Etnografya Müzeleri)
Ali Onay
Ali Şen
Zafer Kurutçu

Koleksiyonlarına Göre Müzeler (Sanat Tarih, Bilim, Endütri, Doğa Tarihi Müzeleri)
Cafer Polat
Emre Yaşar
Engin Açıkgöz

Koleksiyonlarını Sergiledikleri Mekanlara Göre Müzeler (Açık Hava, Anıt Müzeler, Müze Evler)
H. İbrahim Bulut
Esma Altunyaldız
Canan Değirmenci