Malzeme Çalışması ve Ege Arkeolojisi II Derslerini Alanların Dikkatine

Söz konusu derslerin hocası Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ bir toplantıya katılacağından dolayı önümüzdeki hafta bu dersler bir sefere mahsus olmak üzere yapılamayacaktır.