6. Sonuç ve Değerlendirme

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü yeni kurulmuş olan bir koordinatörlük olduğu için henüz bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir. Birimimizde kalite çalışmaları oluşturulan Kalite Komisyonu tarafından,  Birim Kalite Temsilcisinin yönetiminde devam etmektedir.