4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.