4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Birimimizde araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.