3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yoktur.