3.1.3. Faaliyetler

Birimimizde eğitim-öğretim faaliyeti yoktur.