2.3.5. Dış Paydaş

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı bilgilendirme toplantıları ile sağlanmaktadır.