2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Birimde iç paydaşların görüş ve önerileri, e-mail ve telefon ile alınmaktadır.