2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilmesi e-mail, web sayfası ve telefon üzerinden yapılmaktadır.