2.3.2. Paydaş Katılımı

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımları düzenlenen istişare toplantıları ile sağlanmaktadır.