2.3.1. Paydaş Analizi

Birimimizin paydaşları, birim personelimizin yanı sıra üniversitemiz akademik personelidir. Üniversitemizin tüm birimlerinden temsilcilerin katılımının sağlandığı veri toplama çalışmaları yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında paydaş analizi konusunda iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.