2.1.8. Uygunluk

Standartlara ve amaca uygunluk konuları üzerinde araştırmalar devam etmektedir.