2.1.4. Dengeler

Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengelerin nasıl olacağı üzerine çalışmalar devam etmektedir.