2.1.3. Misyon Farklılaşması

Birimimizde misyonumuz doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Akademik verilerin en verimli ve doğru olarak elde edilmesi ve raporlanarak değerlendirilmesi yönünde, birimimiz misyonunu sürekli olarak iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.