2.1.15. İzleme

Uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergelerinin takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır.