2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz bünyesinde yapılmış olan uluslararası akademik verileri takip etmektedir.