2.1.11. Performans Göstergeleri

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri üzerine araştırmalar devam etmektedir.