2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların entegrasyonunu sağlamak adına gerekli düzenlemeler üzerine araştırmalar yapılmaktadır.