1.6. Organizasyon Şeması

Organizasyon yapısı şeması aşağıdaki gibidir.