1.3.5. Hedefler

-Üniversitemizin fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılmasına katkı sağlamak.

-Üniversitemizde ihtisaslaşmanın sağlanmasına katkı sağlamak.

-Üniversitemizde iç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın arttırılmasına katkı sağlamak.