1.1. İletişim Bilgileri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

  Adı Soyadı Ünvanı İletişim
Kalite Temsilcisi Musa ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 17 88
Kalite Raportörü Ferruh KAYALAN Bilg. İşlet. 0228 214 16 30

 

AKADEMİK VERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

  ADI SOYADI UNVANI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Öğretim Sorumlusu Musa ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 17 88

musa.ozkan@bilecik.edu.tr

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Musa ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 17 88

musa.ozkan@bilecik.edu.tr

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Görkem ALTINÖRS Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 2164

gorkem.altinors@bilecik.edu.tr

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Görkem ALTINÖRS Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 2164

gorkem.altinors@bilecik.edu.tr

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Demet DENİZ DÜLGER Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 21 18

deniz.dulger@bilecik.edu.tr

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Demet DENİZ  DÜLGER Dr. Öğr. Üyesi 0228 214 21 18

deniz.dulger@bilecik.edu.tr