Yayın tebriği (Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖNAL)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖNAL’ın yazar olduğu bir makalenin, SCI-Exp. indeksli (Q3 kategorisinde) bir dergide yayımlandığını memnuniyetle duyurur, hocamızı tebrik ederiz.

Onal, Y (2022) “Gaussian Kernel Based SVR Model for Short-Term Photovoltaic MPP Power Prediction”, COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING, Volume: 41, Issue: 1, Page: 141-156. DOI: 10.32604/csse.2022.020367