Tüm Duyurular

26 Mart 2018 Pazartesi günü, tek oturum yapılacak binalarda saat 14.00'te, iki oturum yapılacak binalarda ise 14.00 ve 15.30'da yapılacak 2017-2018 Bahar Dönemi Ara Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yapılacak olan bu VİZE sınavında, her öğrenci için kendi adına hazırlanmış cevap kağıdı, sınava gireceği sınıflar ve sıra numaraları belirlenmiştir. Sınava girilecek salonlar ve sıra numaraları askı listelerinde ve http://sinav.bilecik.edu.tr web adresinde bulunmaktadır. Bundan dolayı bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınıfta ve sırada sınava gireceklerdir. Öğrenciler bu sınıflar dışında kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Bütün öğrencilerimiz sınava girmeden önce birimlerde ilan panolarında ilan edilen askı listelerinden, birim web sayfalarından ya da http://sinav.bilecik.edu.tr web adresinden hangi binada, sınıfta ve sırada sınava gireceklerini öğrenebilirler. Listelerde adı olmayan ya da bilgilerinde hata olan öğrencilerin Birimleri aracılığıyla Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin, Vize sınavına gelirken http://sinav.bilecik.edu.tr adresinden sınav giriş belgesi almalarına gerek yoktur. Sınava girerken yanlarında; T.C. kimlik kartı ile üniversitemize ait öğrenci kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartı olmayanların öğrenci belgesi bulundurmaları yeterlidir. ÖNEMLİ NOT: Öğrenci listeleri bu duyurunun ilanından önce değişmiş olabilir. Öğrencilerimizin mutlaka http://sinav.bilecik.edu.tr adresinden güncel olan sınava girecekleri yer, zaman ve sıra numaralarını bu duyuru ilanından sonra kontrol etmeleri gerekmektedir. ETKİNLİKLER

TÜM DUYURULAR
20-11-2018 - Performanslar
20-11-2018 - Mesleki Gelişim
20-11-2018 - Yetkinlikler
20-11-2018 - Özgeçmişler
11-11-2018 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II Ders Programı için tıklayınız
11-11-2018 - Şeffaflık Politikaları
11-11-2018 - Liderlik Ölçümleri
11-11-2018 - Güvence
11-11-2018 - Etkinlik Paylaşımı
11-11-2018 - Güvenceler
11-11-2018 - Kamuoyu Paylaşımı
11-11-2018 - Tedarik Güvencesi
11-11-2018 - Tedarik Kriterleri
11-11-2018 - Birim Hafızası
11-11-2018 - Güvenlik ve Gizlilik
11-11-2018 - Veri Toplama
11-11-2018 - Süreç Destekleri
11-11-2018 - Performans Göstergeleri
11-11-2018 - Bilgi Yönetimi
11-11-2018 - Kaynakların Yönetimi
11-11-2018 - Finansal Yönetim
11-11-2018 - Liyakat
11-11-2018 - Etkinlik
11-11-2018 - Etkililik
11-11-2018 - Yetki Dağılımı
11-11-2018 - İç Kontrol Eylem Planı
11-11-2018 - Yönetim Sistemi
11-11-2018 - Ranking Derecesi
11-11-2018 - Ranking Yöntemi
11-11-2018 - Yayımlar
11-11-2018 - Performans
11-11-2018 - Teşvikler
11-11-2018 - Olanaklar ve Destekler
11-11-2018 - Yetkinlik Ölçümleri
11-11-2018 - Yetkinlikler
11-11-2018 - Dış Destekler
11-11-2018 - Personel Teşvikleri
11-11-2018 - Fon Stratejileri
11-11-2018 - İzleme
11-11-2018 - Paydaşlar
11-11-2018 - Planlama
11-11-2018 - Kültürel Katkılar
11-11-2018 - Kalkınma Hedefleri
11-11-2018 - Katkısal Politikalar
11-11-2018 - Bütünleşik Politikalar
11-11-2018 - Araştırma Stratejisi
11-11-2018 - Performanslar
11-11-2018 - Mesleki Gelişim
11-11-2018 - Yetkinlikler
11-11-2018 - Özgeçmişler
11-11-2018 - İnformal Öğrenme
11-11-2018 - Formal Öğrenme
11-11-2018 - Kabul
11-11-2018 - Alan Dışı Öğrenme
11-11-2018 - Öğrenci Şikayetleri
10-11-2018 - Öğrenci Hakları
10-11-2018 - BDY
10-11-2018 - Çıktı Ölçümleri
10-11-2018 - Mezuniyet Koşulları
10-11-2018 - Öğrenci Danışmanları
10-11-2018 - Seçmeli Derslerin Yönetimi
10-11-2018 - Seçmeli Dersler
10-11-2018 - Deneyimleme
10-11-2018 - Uluslararası Hareketlilik
10-11-2018 - Öğrenci Katılımı
10-11-2018 - İş Yükleri
10-11-2018 - Yetkinlikler
10-11-2018 - Yayılımlar
10-11-2018 - Politikalar
10-11-2018 - Akreditasyon Destekleri
10-11-2018 - Bilgilendirmeler
10-11-2018 - İyileştirmeler
10-11-2018 - İzlemeler
10-11-2018 - Güvenceler
10-11-2018 - Paydaş Katkıları
10-11-2018 - Yöntemler
10-11-2018 - Güncelleme
10-11-2018 - İç-Dış Paylaşımlar
10-11-2018 - Faaliyetler
10-11-2018 - Program Tasarımı
10-11-2018 - Uygulama/Alan Çalışmaları
10-11-2018 - Çıktı-TYYÇ Uyumu
10-11-2018 - İç-Dış Paydaşlar
10-11-2018 - Paydaş Katılımı
10-11-2018 - Programların Tasarımı ve Onayı
10-11-2018 - Dış Katılımlar
10-11-2018 - Öğrenci Katılımları
10-11-2018 - Mezunlar
10-11-2018 - D.P. Katılımı
10-11-2018 - D.P. Geri Bildirim
10-11-2018 - D.P. Bilgilendirme
10-11-2018 - Dış Paydaş
10-11-2018 - İ.P. Geri Bildirimi
10-11-2018 - İ.P. Bilgilendirme
10-11-2018 - Paydaş Katılımı
10-11-2018 - Paydaş Analizi
10-11-2018 - PUKO (Yönetsel)
10-11-2018 - PUKO (Toplumsal)
10-11-2018 - PUKO (Ar-Ge)
10-11-2018 - PUKO (Eğitim-Öğretim)
10-11-2018 - Ortak Hedefler
10-11-2018 - Kalite Kültürü
10-11-2018 - Değerlendirmeler
10-11-2018 - Temsil
10-11-2018 - İlişkiler
10-11-2018 - Gruplar
10-11-2018 - Periyodik Yönetim Süreçleri
10-11-2018 - İşbirlikleri
10-11-2018 - İzleme
10-11-2018 - Uluslararasılaşma
10-11-2018 - Birim Kültürü
10-11-2018 - Anahtar Göstergeler
10-11-2018 - Performans Göstergeleri
10-11-2018 - Stratejik Entegrasyon
10-11-2018 - Entegrasyon
10-11-2018 - Uygunluk
10-11-2018 - İçselleştirme
10-11-2018 - Kalite Yayılımı
10-11-2018 - Kalite Politikası
10-11-2018 - Dengeler
10-11-2018 - Misyon Farklılaşması
10-11-2018 - Strateji Yansıması
10-11-2018 - Değerler Yansıması
10-11-2018 - İş Analizleri
10-11-2018 - Servisler
10-11-2018 - Belgeler
10-11-2018 - Dış Paydaşlar
10-11-2018 - Paydaşlar
10-11-2018 - Yönetim
10-11-2018 - Araştırma ve Geliştirme
10-11-2018 - Eğitim - Öğretim
10-11-2018 - Tarihsel Gelişim
03-01-2018 - Bütünlemeler Hakkında
27-12-2017 - Ders İçerikleri Yayınlanmıştır