Misyon ve Vizyon

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, öğrencilerimizin yakın tarihimiz konusunda yorum gücünü ve eleştirel yaklaşımlarını artırmak, öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini 19. asrın dinamikleri doğrultusunda değerlendirmek misyonunu taşımaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini alan bir öğrencinin

*Tarihi olayları yorumlama gücü artar.

*Eleştirel bakış açısı gelişir.

*19. yy. Osmanlı Tarihi ile ilgili dönüm noktaları hakkında bilgi sahibi olur.

*Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinden günümüze dek uzanan milli birlik ve beraberlik bilinci gelişir.