5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları;

Birimimizde, yöneticiler için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları mevcut değildir.