5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Birimimiz, eğitim-öğretim konusundaki tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri, kamuoyuyla web sitemiz yoluyla paylaşmaktadır.