5.4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

Birim dışından hizmet tedarik edilmediğinden, hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğinin güvence altına alınması söz konusu değildir.