5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği uygulamalar;

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak adına, mevcut EBYS sistemi içerisinde iş akış süreçleri oluşturulmakta ve resmi yazılar orada saklanmaktadır.