5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma yöntemi;

Birimimizin topladığı en temel hassas veri sınav kağıtları ve sonuçlarıdır. Bu belgeler ders verdiğimiz ilgili birimlerin arşivlerinde ve onların sorumluluğunda saklanmaktadır.