5.3.4. Veri Toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı;

Birimimizde yıl içerisinde eğitim-öğretim dönemlerinin sonlarında yaptığımız bölüm toplantılarında hedeflerimiz ve ulaştığımız sonuçlar tartışılmaktadır.