5.3.3. Süreç Destekleri

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm süreçleri destekleme yöntemi;

Birimimizde, bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer tüm süreçleri destekleme yöntemi mevcut değildir.