5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden izlenebilmektedir.

5.3.2.1. Desteklemeler