5.3.1. Bilgi Yönetimi

Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi;

Birimimizde, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamak ile beraber, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci Bilgi Sistemi gibi sistemler birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Bu sistemlerin yönetimi Rektörlüğe bağlı ilgili birimler tarafından yürütülmektedir.