5.2.2. Etkinlik

Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına alma yöntemi;

Birimimizde yeni alınan bireylerin, sürece dâhil edildiği, gerektiğinde daha tecrübeli öğretim görevlileri tarafından danışmanlık hizmeti verildiği, hizmet içi eğitimler ve kurum içi öğrenme süreçleri ile desteklendiği bir sistem mevcuttur.