5.1.1. Yönetim Sistemi

Bölümümüz, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak bir bölüm başkanı ve yardımcısı ile yönetilmektedir.