4.2.3. İzleme

Bölümümüzün araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme ve sonuçlandırma sistemi/yöntemi bulunmamaktadır.