3.6.2. Faaliyetler

Öğrencilerimizin katılabileceği konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, konser, bahar şenliği, gösteri ,sergi, tiyatro, gibi çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Üniversitemizde çeşiti öğrenci kulüpleri bulunmaktadır ve bu klüpler çeşitli zamanlarda akademik, sosyal ve kültürel toplantılar düzenlemektedir.