3.5.5. Ders Görevlendirmeleri

Birimdeki ders görevlendirmeleri tüm öğretim görevlilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda Bölüm Başkanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmelerde öğretim görevlilerin çalışma alanları ve yetkinlikleri göz önünde bulundurulur.